דף הבית >> תחומי עיסוק >> המוסד לביטוח לאומי
המוסד לביטוח לאומי- שם קצר למוסד ענק, המאגד בתוכו עשרות סוגים שונים של מחלקות, טפסים, אישורים ובמיוחד זכויות המגיעות לאזרח ששלים ביטוח לאומי במשך השנים כחוק.

הפחד מהתמודדות עם הבירוקרטיה, פעמים, מונע מאזרחים לפנות לביטוח הלאומי ולממש את זכויותיהם. פניה לעורך דין, המתמחה בדיני הביטוח הלאומי, בנבכי המקום, במילוי טפסים ובייצוג לקוחות בועדות רפואיות יכול לסייע לאזרח בקבלת הפיצוי המגיע לו.

משרד עורכי דין, שירה פינקלשטיין, בעל נסיון גדול בתחום הביטוח הלאומי, ייצוג לקוחות רבים בועדות רפואיות, לרבות ועדות עררים וועדות ניידות וכן בבית הדין לעבודה.
על קצה המזלג!!

המוסד לביטוח לאומי

ביטוח לאומי
נכות כללית
קצבת נכות משולמת למי שעקב נכותו נקבע שאינו מסוגל לעבוד או יכולתו להשתכר פחתה לפחות ב- 50%.
מהם התנאים לקבלת נכות כללי: 
 1. גיל ותושבות: תושב ישראל שמלאו לו 18 שנים ועדיין לא הגיע לגיל פרישה.
 2. הכנסות - הכנסתך כשכיר או כעצמאי נמוכה מ-60% מהשכר הממוצע או מ-45% מהשכר הממוצע.
 3. נכות רפואית – רופא מטעם הביטוח הלאומי קבע לך נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות; או בשיעור של 40% לפחות, אם לאחד הליקויים שלך נקבעה נכות רפואית בשיעור של 25% לפחות.
 4. דרגת אי-כושר– נקבע שעקב נכותך אינך מסוגל לעבוד או יכולתך להשתכר פחתה לפחות ב-50%, ונקבעה לך דרגת אי כושר באחד מהשיעורים: 60%, 65%, 74% או 100%.
מה עלי לעשות לצורך קבלת קצבת נכות כללית: 
מומלץ לפנות למשרד, שירה פינקלשטיין עורכי דין, לצורך סיוע במילוי טופס התביעה, שכן אליו יש לצרף מסמכים רפואיים, אישורים על עבודה ושכר ממקומות העבודה וכל מסמך שיש בו כדי להוכיח את הזכאות לקצבה. עזרת עורך דין במילוי הטפסים ובצירוף הנספחים המתאימים יכולה לסייע רבות לצורך קבלת הקצבה. 

מה תהליך הטיפול בתביעה?
 1. פקיד התביעות ורופא הביטוח הלאומי בודקים את התביעה.
 2. הלקוח מוזמן לוועדה הרפואית אליו מתלווה עורך דין.
 3. פקיד תביעות קובע אם ובאיזו מידה הנכות הרפואית משפיעה על יכולתך לעבוד.
 4. במידה והחלטת הביטוח הלאומי אינה מוצדקת, תוכל לערער על ההחלטה, אותו עדיף לעשות על-ידי עורך דין, אשר ילווה אותך לועדת הערר, ויסייע לך להציג את טיעונך. 
 5. על החלטת הועדה לעררים ניתן להגיש באמצעות משרד, שירה פינקלשטיין עורכי דין, ערעור לבית הדין לעבודה. 

ניידות
ביטוח הלאומי מעניק מגוון הטבות למי שיש להם ליקויים ברגליים המגבילים אותם בניידות, כדי לסייע להם השתלב בקהילה ולפתח חיים עצמאיים. מרבית ההטבות ניתנות לבעלי רכב, אולם ניתנות הטבות גם למי שאינם בעלי רכב.
מי זכאי לקבצת ניידות:
 1. אם ועדה רפואית של משרד הבריאות קבעה אחוזי מוגבלות בניידות, עקב ליקויים ברגלים לפי רשימת ליקויים מוגדרת.
  על החלטת הוועדה הרפואית תוכל להגיש ערעור לוועדה הרפואית לערערים של משרד הבריאות. כמו כן תוכל להגיש ערעור גם על החלטת הוועדה הרפואית לעררים, כאשר מומלץ להסתייע בעורך דין לצורך ביצוע עררים אלו.
  אם הוועדה קובעת שיש לך ליקוי בגפיים התחתונות בהתאם לרשימת הליקויים המוגדרת, תוכל להגיש תביעה להטבות בניידות לביטוח הלאומי.
 2. אתה תושב/ת ישראל הנמצא בישראל, מגיל 3 שנים עד גיל הפרישה.

נכות מעבודה
ביטוח נפגעי עבודה נועד לסייע למבוטחים שנפגעו בעבודה ולפצות אותם על אובדן הכנסתם בתקופה שלאחר הפגיעה, שבה נעשו בלתי כשירים לעבוד. לשם כך משלם להם הביטוח הלאומי דמי פגיעה לתקופה של עד 3 חודשים
אם נותרה לנפגע נכות כתוצאה מהפגיעה, הוא יהיה זכאי לקצבת נכות מעבודה או למענק בהתאם להחלטת הוועדה הרפואית, שבפניה יופיע.   
בנוסף הנפגע בעבודה זכאי לקבל טיפול רפואי חינם בשל תוצאות הפגיעה.
אם נפטר הנפגע כתוצאה מהפגיעה בעבודה, תשולם לבני משפחתו קצבה או מענק.
בטרם פנייה לביטוח הלאומי להכרה כנפגעי עבודה, יש להמציא טופס ב.ל.250 (שכירים) החתום על-ידי המעביד, כן יש להגיש טופס להכרה בדמי פגיעה
לאחר שהטפסים הללו יוגשו, המוסד לביטוח לאומי יקבע האם התאונה הינה תאונת עבודה על פי החוק, והאם הנפגע זכאי לקבלת קצבה, ובהתאם לימי המחלה שצברתם תהיו זכאים לקבלת כספים עבור הימים שבהם לא עבדתם עד למכסה של 91 ימים.

בתום תקופת התשלום של דמי הפגיעה, יש להגיש תביעה ל"נכות מעבודה" לצורך קביעת דרגת הנכות כתוצאה מהתאונה בעבודה. מומלץ ביותר, להתייעץ עם משרד עורכי דין שירה פינקלשטיין, בטרם הגשת המסמכים לפקיד התביעות בביטוח לאומי.

וועדה רפואית
מי שהוכר על ידי הביטוח הלאומי כנפגע בעבודה ושולמו לו דמי פגיעה, ונותרה לו נכות עקב הפגיעה בעבודה עשוי להיות זכאי לגמלת נכות מעבודה, קצבה או מענק. עליו להופיע בפני ועדה רפואית, של רופא אחד או שניים המומחים בתחום בו נגרמה הפגיעה, והודעה היא אשר קובעת את דרגת נכותו של הנפגע, ובהתאם לכך תשולם לו קצבה חודשית או  מענק.
מומלץ מאוד ללכת לועדה יחד עם עורך דין, היכול לשפר את סיכוייך לקבלת קצבת נכות או מענק, שכן הוא יסדר עבורך את המסמכים ויבדוק שבפני הועדה נאמרים כל הדברים הרלוונטים לפגיעה. 

ערעורים על הוועדה הרפואית
על החלטת הוועדה הרפואית מדרג הראשון אפשר לערער בפני הוועדה הרפואית לעררים. את הערר, בצירוף נימוקים, יש למסור בכתב בתוך 30 יום ממועד קבלת ההודעה על החלטת הוועדה הרפואית. במידה שהוגש הערעור במועד ולא צוינו בו נימוקים, יוארך המועד להגשת הנימוקים ב-30 יום נוספים.
בוועדה הרפואית לעררים שלושה רופאים מומחים, שאינם עובדי המוסד לביטוח לאומי. הוועדה לעררים רשאית לאשר את החלטת הוועדה הרפואית (הראשונה), לשנותה או לבטלה.
החלטת הוועדה הרפואית לעררים סופית, ואין לערער עליה אלא בשאלה משפטית בלבד בפני בית הדין האזורי לעבודה. את הערעור יש למסור לבית הדין בכתב בתוך 60 יום ממועד קבלת ההודעה על החלטת הוועדה הרפואית לעררים. 
בכל מקרה, מומלץ להגיש את העררים על-ידי עורך דין הבקיא בתחום לצורך כתיבת הנימוקים בצורה ברורה ולצורך הנחיית הנפגע לצירוף מסמכים רלוונטים, על מנת והעררים יתקבלו. 


ועדה להחמרת מצב 
כאשר חלה החמרה במצב הרפואי כתוצאה מאותה פציעה/תאונה מקביעת הנכות על-ידי הועדה ניתן לפנות לועדה להחמרת מצב על-מנת שתקבע אם אכן קיימת החמרת מצב.

פנייה לועדה להחמרת מצב מתאפשרת רק לאחר שחלפה לפחות חצי שנה ממועד מתן הנכות הקבועה האחרונה. 

חשיבותו של עורך הדין בתהליך
הרבה אזרחים מן השורה חושבים, שבסך הכל צריך למלא טפסים, ומדוע עלי לפנות לעורך דין לצורך הטיפול בתיק, ולשלם לו שכר טרחה. אלא שבדיוק במקומות האלו, שהכל נראה כל כך קל, אין זה נכון כלל וכלל. מדובר בטפסים שיש להגיש אותם בצורה נכונה, כאשר עורך דין נותן ללקוח הנחיות אילו מסמכים רפואיים הוא צריך לצורך הועדות, ואם המסמכים אינם בידי הלקוח, הוא פונה למקומות הרלוונטיים ומוציא אותם בעצמו. 
הועדה הרפואית עצמה, אורכת מספר דקות בודדות, ושם חשוב מאוד שיהיה ללקוח ליווי של עורך דין, לצורך בדיקה שכל טענותיו ומכאוביו נאמרו ונרשמו על-ידי הפקיד, ושכל המגבלות נבדקו על-ידי הרופא. כמו כן, יש צורך בעורך דין לצורך הגשת ערר לבית הדין לעבודה, במידת הצורך. לכן, ישנה חשיבות רבה לייצוג על-ידי עורך דין כבר מתחילת ההליך ולא רק בסופו. 

יצירת קשר
לצורך קבלת  מלוא המידע הרלוונטי והתייעצות ראשונית, ללא התחייבות או תשלום, הנכם מוזמנים ליצור קשר עם עורכת דין שירה פינקלשטיין, טלפונית או דרך טופס יצירת קשר שבאתר. 
 

תאונות דרכים

תאונות תלמידים

רשלנות רפואית

ביטוח לאומי

תאונות בשטח בנוי

תאונות עבודה
 
פקס: 03-9340440  
שירה פינקלשטיין, משרד עו"ד 
     
המידע באתר הינו מידע כללי ואינו מידע מחייב.  הזכויות המחייבות נקבעות ע"פ חוק, תקנות ופסיקות בתי המשפט.   השימוש במידע אינו בא כתחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורך דין וכל פעולה שנעשית על פי המידע והפרטים האמורים באתר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד.    השימוש באתר זה אינו יוצר יחסי עורך דין לקוח בדרך כלשהי.
 
סלולארי:  050-6543601
דוא"ל:  shira@fs-law.co.il
כל הזכויות שמורות  ©     עיצוב גרפי:  Mash Design